Organized For Life

als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan

Kom binnen!

Wij zijn professional organizers. 

We hebben een passie en een talent voor het ordenen van informatie, tijd, spullen, ruimte en papieren.
Het geeft houvast, overzicht en richting in deze wereld met een overkill aan prikkels, to-do lijsten en bezittingen.

Sinds 2004 zijn we actief als Professional Organizers.
We noemen het trouwens liever structuurcoach, want dat doet meer recht aan wat we doen en hoe we werken. De regie en verantwoordelijkheid liggen uiteindelijk bij jou, en we doen het nadrukkelijk sámen. We helpen je met onze kennis, vaardigheden en expertise om jou te helpen zélf tot de voor jou beste en meest passende oplossingen te komen om jouw doelen te bereiken. Ons doel is om onszelf voor jou zo snel mogelijk overbodig te maken. 

Als enthousiaste structuurcoaches werken we met heel veel verschillende mensen.
Jong en oud, super fit of met beperkte energie, thuis en op werkplekken, met zzp-ers en ondernemers, met studenten, fulltime moeders, en met gepensioneerden. Ook hebben we in de loop van de tijd veel specifieke ervaring opgedaan in het begeleiden van mensen met verzameldwang of hoarding.

Onze expertise heeft zich in de loop van de tijd ook ontwikkeld tot een specialisatie in het werken met (jong) volwassenen met ADHD en/of ASS.
We zijn bijna altijd een goeie match, en dat is ontzettend belangrijk om tot de beste resultaten te komen. 
Daarbij hebben we een zwak voor ondernemers, waarschijnlijk omdat we ondernemen zelf zo ontzettend inspirerend vinden.


Creatief, empatisch, pragmatisch, zorgzaam en oplossingsgericht.

We zijn altijd op zoek naar een respectvolle samenwerking met de mensen die onze diensten willen inzetten. Daarbij zijn we duidelijk, direct, en is humor een onmisbaar ingrediënt.
En nee, ons huis en ons leven zijn echt niet altijd perfect op orde...maar we weten wél heel goed hoe je dat voor elkaar kunt krijgen.

We volgden allemaal minimaal een basisopleiding bij de NBPO, de landelijke beroepsvereniging voor organizers, of een andere erkende instelling. 
Sindsdien volgen we regelmatig aanvullende cursussen, trainingen en masterclasses om ons voortdurend verder te blijven ontwikkelen in dit fascinerende werkveld.

We maken deel uit van een netwerk met landelijke dekking, dus ook bij jou in de buurt is er een collega op korte termijn beschikbaar om samen aan de slag te gaan.